ويژگيهاي تهاجم فرهنگي | بلاگ

ويژگيهاي تهاجم فرهنگي

تعرفه تبلیغات در سایت

1- نامرئي و نامحسوس بودن

تهاجم فرهنگي واقعيتي است كه ابعاد پنهان آن بسيار فراتر از ابعاد آشكار آن است

2- تهاجم فرهنگي دراز مدت و ديرپاست

تهاجم فرهنگي به همان ميزان كه نتيجه و محصول خود را آرام و دير به دست مي آورد اثرش هم كه به جاي مي گذارد دير پا و دراز مدت است و به آساني ازر وح وفكر جامعه زايل نميشود

3- تهاجم فرهنگي ريشه اي و عميق است

اگر فرهنگ يك ملت را سنگ زير بناي جامعه بدانيم دشمن در تهاجم فرهنگي درصدد تغيير دادن آن است

4- تهاجم فرهنگي همه جانبه است

يعني اينكه تهاجم تنها در يك بعد سياسي ، اجتماعي و اقتصادي نيست بلكه شامل همه اقشار جامعه از كودك و نوجوان مرد و زن مي شود.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت: 22:13