** تقدیم به تنها عشقم **

ساخت وبلاگ
...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56
مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر. اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن. هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی. یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است. هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند. از صمیم...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56
علم روانشناسي مي گويد : وقتي يک نفر خيلي ميخندد حتي براي چيزهاي احمقانه و پيش پا افتاده بدانيد او از درون عميقأ غمگين است اگر يک نفر خيلي مي خوابد بدانيد که تنهاست اگر يک نفر کم حرف مي زند سريع حرفش را مي گويد ودوباره سکوت مي کند بدانيد رازي درسينه دارد وقتي يک نفر نمي تواند گريه کند بدانيد ضعيف است وقتي يک نفربا يک روال غيرعادي وحجم زياد غذا مي...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56
گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟ گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . . ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56
اگر شما از جلمه افراد باهوش هسیتد بگویید اشبتاه کجاست؟؟؟۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟؟؟اشتباه این هست کهکلمه هسیتد-هستید و اشبتاه-اشتباهمن نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!!بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم ؟حتی کلمه اول ابتدایی هماشتباهه!!پسبریم اول مهد کودک بخونیم...حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!!چرا رفتید دوباره مهد کودک...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56

اگه ميخواي اتفاق جالبي برايكامپيوترتبيفتهكار كوچيككن.

اول اينكهCTRL+Dراكليككن. و سپسENTERرابزنيد......

آفرينحالابهترشد.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56
اشتباه رو پیدا کن... اگه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدخوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56

عکس های زیبا همراه با متن های امیدوار کننده

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56
مردی نابینا زیر درختی بر سر دو راهی نشسته بود!پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد و ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟>>پس از او وزیر پادشاه نزد مرد نابینا رسید و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟ سپس سربازی نزد نابینا آمد، ضربه ای به سر او زد و پرسید: احمق، راهی که به پایتخت می رود کدامست؟؟؟هنگامی...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56

close
تبلیغات در اینترنت