نبود …

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

نبود ... پیدا شد ... آشنا شد ... دوست شد ... مهر شد ... گرم شد

عشق شد ... یار شد ... تار شد ... بد شد ... رد شد ... سرد شد

غم شد ... بغض شد ... اشک شد ... آه شد ... دور شد ... گم شد

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 15 آبان 1395 ساعت: 20:40