نبود … | بلاگ

نبود …

تعرفه تبلیغات در سایت

نبود ... پیدا شد ... آشنا شد ... دوست شد ... مهر شد ... گرم شد

عشق شد ... یار شد ... تار شد ... بد شد ... رد شد ... سرد شد

غم شد ... بغض شد ... اشک شد ... آه شد ... دور شد ... گم شد

نبودی مرد این بازی نبودم,نبودنت درد دارد,نبود پدر,نبودن تو,نبودی ببینی منصور,نبود مادر,نبود چنین مه در جهان,نبودی نبودم حامی,نبودن پدر,نبودی ندیدی پریشونیامو,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 15 آبان 1395 ساعت: 20:40