علم روانشناسي مي گويد :

ساخت وبلاگ
چکیده : علم روانشناسي مي گويد : وقتي يک نفر خيلي ميخندد حتي براي چيزهاي احمقانه و پيش پا افتاده بدانيد ا... با عنوان : علم روانشناسي مي گويد : بخوانید :

علم روانشناسي مي گويد :وقتي يک نفر خيلي ميخندد حتي براي چيزهاي احمقانه


و پيش پا افتاده بدانيد او از درون عميقأ غمگين استاگر يک نفر خيلي مي خوابد بدانيد که تنهاستاگر يک نفر کم حرف مي زند سريع حرفش را مي گويد


ودوباره سکوت مي کند بدانيد رازي درسينه داردوقتي يک نفر نمي تواند گريه کند بدانيد ضعيف است


وقتي يک نفربا يک روال غيرعادي وحجم زياد غذا مي خورد


بدانيد که تحت تنش استوقتي يک نفر براي چيزهاي کوچک گريه مي کند


يعني رقيق القلب و معصوم استوقتي يک نفر سريع بخاطر چيزهاي کوچک عصباني مي شود


يعني درگير عشق است...

** تقدیم به تنها عشقم **...
ما را در سایت ** تقدیم به تنها عشقم ** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56