مهم

ساخت وبلاگ

تاریختولدتمهم نیست، تاریخ "تبلـــورت" مهم است ...!

اهل کجا بودنت مهم نیست ،"اهــل و بـجـا" بودنت مهم است ...!

منطقهزندگیتمهم نیست ، "منطــق زنـدگـیت" مهم است ...!

وگذشته ی زندگیت مهم نیست ؛

امــروزت مهم است که از چهگــذشتـه ایوچه چیزی برایفــرداهایتمیسازی..

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 19 اسفند 1395 ساعت: 11:22

close
تبلیغات در اینترنت