امام حسين (ع) از ديدگاه دكتر شريعتي

ساخت وبلاگ

امام حسين,زندگینامه امام حسين

دكترعلىrlm; شریعتى متفكر و اندیشمندى بود كه در یك دوره تاریخى، تأثیر فزایندهrlm;اى بر روى نهضت اسلامى گذاشت. شهید دكتر بهشتى با اشاره بدین موضوع، حق مطلب را ادا میكند: <<دكتر در طول چند سال حساس، هیجان مؤثرى در جوّ اسلامى و انقلاب اسلامى به وجود آورد و در جذب نیروهاى جوان درس خوانده و پر شور و پر احساس به سوى اسلام اصیل، نقش سازندهrlm;اى داشت و دلrlm;هاى زیادى را با انقلاب اسلامى همراه كرد. این انقلاب و جامعه باید قدردان این نقش مؤثر باشد.>>

( آثار دكتر شریعتى از فراز و فرودهاى بسیارى برخوردار است؛ برخى آثار وى همچون <<اسلامrlm;شناسى متعهد با مخاطبrlm;هاى آشنا>> و <<تشیع علوى، تشیع صفوى>> داراى ضعفrlm;هاى ساختارى و اساسى میباشد، و برخى از آثار وى از جمله <<علی علیه السلام>>، <<فاطمه، فاطمه است>> و <<نیایش>> را باید در رده كتاب هاى خوب و تأثیرگذار وى محسوب كرد. برخى از سخنرانیrlm;ها و نوشتهrlm; اى دكتر شریعتى در مورد شهادت امام حسین علیه السلام و حادثه كربلا، از جمله آثار خوب وى به شمار مى rlm;رود. در این نوشتار سعى خواهیم نمود به حدّ وسع خود، دیدگاه دكتر شریعتى را در این موارد به تصویر كشیم:

شهادت حسینrlm; علیه السلامrlm;

"شهادت حسینى كشته شدن مردى است كه خود براى كشته شدن خویش قیام كرده است... امام حسینrlm;علیه السلام از مقوله دیگرى است؛ او نیامده است كه دشمن را با زور شمشیر بشكند و خود پیروز شود، و بعد موفق نشده و یا در یك تصادف یا ترور توسط وحشى، كشته شده باشد. اینrlm; طور نیست، او در حالى كه مى توانسته است در خانهrlm; اش بنشیند و زنده بماند، به پا خاسته و آگاهانه به استقبال مردن شتافته و در آن لحظه، مرگ و نفى خویشتن را انتخاب كرده است...

امام حسینrlm; علیه السلام یك شهید است كه حتى پیش از كشته شدن خویش به شهادت رسیده است؛ نه در گودى قتلگاه، بلكه در درون خانه خویش، از آن لحظه كه به دعوت ولید - حاكم مدینه - كه از او بیعت مطالبه مى rlm;كرد، <<نه>> گفت، این، <<نه>> طرد و نفى چیزى بود كه در قبال آن، شهادت انتخاب شده است و از آن لحظه، حسین شهید است." سمبل شهادت حسینى در این تعریف، تنها سلاح پیروز است. البته شهادت حسینى شرایط ویژه خود را مى rlm;طلبد. وقتى ظلم، انحطاط و انحراف همه گیر مى rlm;شود و ارزشrlm;هاى والاى اسلامى مسخ مىrlm; گردد و موعظهrlm; ها بر گوشrlm;هاى سنگین كارگر نمى rlm;افتد.

حسین با همه دانایى به عدم توانایى خود در پیروزى ظاهرى بر دشمن، علناً به پیشواز مرگ میrlm;رود و با انتخاب شهادت، بزرگترین كارى را كه مى rlm;شد كرد، انجام مى rlm;دهد. ثمره شهادت امام حسینrlm; علیه السلام آگاهى و بازگشت مردم به هویّت اصیل اسلامى و زدن داغ رسوایى كُشتن فرزند رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم بر پیشانى كریه حكومت یزید است. در شهادت حسینى، وظیفه اولیه اسلامى براى یارى دین خدا، شهادت است؛ در این جا مجاهد فىrlm; سبیل rlm;الله با شهادت خود، دین خدا را یارى مى rlm;كند. شهادت عمار یاسر نیز از این قبیل است؛ لیكن انعكاس شهادت اباعبدالله الحسین rlm;علیه السلام به دلایلى گسترده و خارج از ظرف زمان است.

در شهادت حسینى، شهید با خوب مردن پیروز مى rlm;شود و در شهادت حمزه rlm;اى، با خوب كشتن. در شهادت حسینى، شهید با شكست ظاهرى از دشمن پیروز مى rlm;شود و در شهادت حمزه rlm;اى، شهید با پیروزى بر دشمن. در شهادت حسینى، وظیفه اولیه شهید، شهادت است و در شهادت حمزهrlm;اى، وظیفه اولیه شهید، مجاهدت و تلاش براى شكست دشمن است.

امام حسین علیه السلام

تأثیر اباعبدالله الحسینrlm; علیه السلام بر روى اندیشهrlm; هاى دكتر شریعتى و خلق روح حماسى و نگاه حسینى وى، در همه آثارش به وضوح دیده مى rlm;شود. بازتاب حماسه حسینى در جولان فكر و روحیه وى بسیار گسترده، شورانگیز و عمیق مى rlm;باشد؛ به طورى كه بسیارى از جریانات سیاسى و اجتماعى و رویدادهاى تاریخى را با رویكرد به <<حادثه كربلا>> تحلیل و ارزیابى مى rlm;كند. پرداختن به عاشوراى حسینى از منظر دكتر شریعتى بیشتر انعكاس یك قریحه قوى، احساس شورانگیز و ترجمان روح حماسى و بىrlm; تاب اوست. این بخش در زوایاى مختلفى قابل مدح است، كه اختصاراً به چند مورد از آن مى rlm;پردازیم:

الف)شرایط نهضت امام حسین rlm;علیه السلامrlm;

"شكل مبارزهrlm;اى كه حسین انتخاب كرده، قابل فهمیدن نیست مگر این كه اوضاع و شرایطى كه حسین در آن شرایط، قیام خاصّ خودش را آغاز كرد، فهمیده بشود... اكنون حسین مسئول نگاهبانى انقلابى است كه آخرین پایگاهrlm;هاى مقاومتش از دست رفته است و از قدرت جدش و پدر و برادرش، یعنى حكومت اسلام و جبهه حقیقت و عدالت، یك شمشیر برایش نمانده و حتى یك سرباز! سالrlm;هایى است كه بنىrlm; امیه همه پایگاهrlm;هاى اجتماعى را فتح كرده است." اسلام در این زمان، چون پوستین وارونه شده است؛ ارزشrlm;هاى اسلامى رنگ باخته و دین با حاكمیت افراد فاسد و غاصب، رو به انحطاط و انحراف مى rlm;رود.

امام حسینrlm; علیه السلام در چنین شرایطى براى اصلاح دین جدش قیام مى rlm;كند؛ از یك سو، نیرویى براى تغییر وضع موجود ندارد و از دیگر سو، در سكوت خود مشعل امیدى نمى rlm;بیند. بنابراین، با تنهاترین و برندهrlm;ترین سلاح، سلاح شهادت، به رویارویى با یزید، مظهر باطل مى rlm;شتابد و با شهادت خویش بر آنها پیروز مى rlm;شود. این كه حسین فریاد مى rlm;زند - پس از این كه همه عزیزانش را در خون مى rlm;بیند و جز دشمن كینه توز و غارتگر در برابرش نمى rlm;بیند - فریاد مى rlm;زند كه: <<آیا كسى هست كه مرا یارى كند و انتقام كشد؟>> <<هل من ناصر ینصرنى؟>>؛ مگر نمى rlm;داند كه كسى نیست كه او را یارى كند و انتقام گیرد؟ این <<سؤال>>، سؤال از تاریخ فرداى بشرى است و این پرسش، از آینده است و از همه ماست و این سؤال، انتظار حسین را از عاشقانش بیان میكند و دعوت شهادت او را به همه كسانى كه براى شهیدان حرمت و عظمت قائلند، اعلام مى rlm;نماید.

ب)بایستن و نتوانستنrlm;

"فتواى حسین این است: آرى! در نتوانستن نیز بایستن هست؛ براى او زندگى، عقیده و جهاد است. بنابراین، اگر او زنده است و به دلیل این كه زنده است، مسئولیت جهاد در راه عقیده را دارد. انسان زنده، مسئول است و نه فقط انسان توانا. و از حسین، زنده rlm;تر كیست؟ در تاریخ ما، كیست كه به اندازه او حق داشته باشد كه زندگى كند؟ و شایسته باشد كه زنده بماند؟

نفس انسان بودن، آگاه بودن، ایمان داشتن، زندگى كردن، آدمى را مسئول جهاد میكند و حسین مَثَلِ اعلاى انسانیت زنده، عاشق و آگاه است. توانستن یا نتوانستن، ضعف یا قدرت، تنهایى یا جمعیت، فقط شكل انجام رسالت و چگونگى تحقق مسئولیت را تعیین مى rlm;كند نه وجود آن را." <<بایستن>> یعنى براى انجام دادن وظیفه مسئولیت دینى و شرعى، تلاش نمودن و تا حد توان براى پیشبرد آن، به تناسب زمان و شرایط، اقدام كردن.

گویاترین كلام براى اداى این مفهوم، فرمایش حضرت امامrlm; قدس سره است؛ ایشان در پیامى فرمودند: "ما مأمور به اداى تكلیف و وظیفهrlm;ایم، نه مأمور به نتیجه." هر مسلمانى در هر شرایطى، وظیفه rlm;اى دارد كه باید بدان عمل نماید؛ لیكن اقتضاى زمان، شكل انجام وظیفه را به تناسب خود، دستخوش تغییر مى rlm;سازد. عمل به وظیفه در بستر زمانى خاص، <<جهاد>> و در شرایطى <<فقه>> و در برههrlm;اى <<پرداختن به مسایل علمى>> است؛ لیكن آنچه با تحول زمان دگرگون نمى rlm;شود، اصل اداى تكلیف و انجام وظیفه است.

ج)هنر خوب مردنrlm;

"او (امام حسینrlm; علیه السلام) فرزند خانواده rlm;اى است كه هنر خوب مردن را در مكتب حیات، خوب آموخته است... آموزگار بزرگ شهادت اكنون برخاسته است تا به همه آنها كه جهاد را تنها در توانستن مى rlm;فهمند و به همه آنها كه پیروزى بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد كه شهادت نه یك باختن، كه یك انتخاب است؛ انتخابى كه در آن، مجاهد با قربانى كردن خویش در آستانه معبد آزادى و محراب عشق، پیروز مى rlm;شود و حسین <<وارث آدم>> - كه به بنیآدم زیستن داد - و <<وارث پیامبران بزرگ>> - كه به انسان چگونه باید زیست را آموختند - اكنون آمده است تا در این روزگار به فرزندان آدم چگونه باید مردن را بیاموزند."

شهادت، هنر مردان خداست؛ چنان كه خوب زیستن و خوب زندگى كردن، هنر مردان الهى مى rlm;باشد. خوب مردن نیز هنرى است كه در درجه اول، شهدا آن را به ارث مى rlm;برند. شهدا شمعrlm; هاى فروزانى هستند كه با نثار هستى و وجود خود در محضر حق تعالى، پیروز مى rlm;شوند. سیدالشهداء سمبل و الگوى خوب مردن (شهادت) در همه اعصار است. مقتدایان امام حسینrlm; علیه السلام كسانى هستند كه از مایه جان خویش در راه خدا نثار میrlm;كنند و به راستى حسین آموزگار بزرگ شهادت است كه هنر خوب مردن را در جان بیتاب انسانrlm;هاى عاشق، تزریق می كند.

د)آثار شهادت امام حسینrlm; علیه السلامrlm;

"برخى درباره آثارشهادتحسینى تردید كردند! و آن را قیامى خوانده rlm;اند كه شكست خورده است؛ شگفتا! كدام جهاد و كدام جنگِ پیروزى بوده است كه دامنه فتوحاتش در سطح جامعه در عمق اندیشه و احساس و در طول زمان و ادوار تاریخ، این همه گسترده و عمیق و بارآور باشد؟... حسین با شهادت <<ید بیضاء>> كرد، از خون شهیدان <<دم مسیحائى>> ساخت كه كور را بینا مى rlm;كند و مرده را حیات میبخشد... اما نه تنها در عصر خویش و در سرزمین خویش، كه <<شهادت>> جنگ نیست، رسالت است؛ سلاح نیست، پیام است؛ كلمهrlm;اى است كه با خون تلفظ مى rlm;شود." تأثیر حادثه كربلا، هم در بستر زمان خود و هم در طول تاریخ، عمیق و فراگیر بوده است.

نهضتrlm; هایى كه با فاصله كمى با الهام rlm;گیرى از قیام خونین كربلا شكفتند - مانند قیام توابین و ابومسلم خراسانى - و جانrlm; هاى مردمى كه از ترنم خونrlm;هاى گرم شهیدان كربلا زندگى یافتند، معدود نیستند؛ انقلاب اسلامى شاهد و مثالى زنده در عصر حاضر است كه هم در شروع نهضت، پیروزى انقلاب، ثبات نظام و ادامه آن تا هم اكنون همواره زیر درخشش پرتو عشق به اباعبدالله الحسینrlm; علیه السلام جریان یافته است. به راستى كدامین عشق و ایمان جوشان براى پیشبرد انقلاب اسلامى مى rlm;توانست به اندازه عشق و ایمان حسینى مؤثر باشد؟

ه)زندگانی جاوید

"آنها كه تن به هر ذلتى مى rlm;دهند تا زنده بمانند، مردهrlm; هاى خاموش و پلید تاریخند و ببینید آیا كسانى كه سخاوتمندانه با حسین به قتلگاه خویش آمده rlm;اند و مرگ خویش را انتخاب كرده rlm;اند - در حالى كه صدها گریزگاه آبرومندانه براى ماندنشان بود و صدها توجیه شرعى و دینى براى زنده ماندن شان بود - توجیه و تأویل نكرده rlm;اند و مردهrlm; اند، اینها زنده هستند؟ آیا آنها كه براى ماندنrlm;شان تن به ذلت و پستى، رها كردن حسین و تحمل كردن یزید دادند، كدام هنوز زنده rlm;اند؟

هر كس زنده بودن را فقط در یك لَشِ متحرك نمى rlm;بیند، زنده بودن و شاهد بودن حسین را با همه وجودش مى rlm;بیند، حس مى rlm;كند و مرگ كسانى را كه به ذلتrlm;ها تن داده rlm;اند تا زنده بمانند، مى rlm;بیند." شهدا زنده rlm;اند و سیدالشهداء زنده rlm;ترین شهید تاریخ است. نام او، یاد او، خاطره او و داستان شگرف كربلاى او، همه و همه در طول تاریخ براى همه نسلrlm;ها نیروبخش، حیات آفرین، امیدزا و انقلاب گستر است. به راستى كدامین ملت را مى rlm;توان سراغ گرفت كه با روح و خون حسین همگرایى كنند و به افتخار یكى از دو پیروزى نرسند؟ خون حسین، مایه حیاتrlm; بخشى است كه در گذر زمان بر كالبد ملتrlm;ها دمیده مى rlm;شود و آنها را به زندگى فرا مى rlm;خواند و حسین rlm;علیه السلام زنده جاویدى است كه هر سال، دوباره شهید مى rlm;شود و همگان را به یارى جبهه حق زمان خود، دعوت مى rlm;كند.

و)ساعات آخر شهادتrlm;

"عصر عاشورا، امام حسینrlm; علیه السلام با آن دقت نظافت مى rlm;كند، با آن دقت آرایش مى rlm;كند، بهترین لباسrlm;هایش را مى rlm;پوشد و بهترین عطرهایش را مى rlm;زند، در اوج خون و در اوج مرگ و در اوج نابودىِ همه كسانش و در آستانه رفتن خودش، هر ساعتى كه مى rlm;گذشت و شهدا هم بر هم انباشته مىrlm; شدند، چهره او گلگونrlm; تر و برافروخته rlm;تر و قلبش بیشتر به تپش مى rlm;آمد، كه مى rlm;دانست فاصله حضور، اندك است؛ چه <<شهادت>> حضور نیز هست." حضور شایسته در محضر خدا، آرزوى سرشار از اشتیاقى است كه مردان خدا همواره براى آن، لحظه شمارى مى rlm;كنند و شهادت، شایسته rlm;ترین وسیله حضور در پیشگاه الهى است. آرایش با دقّت امام rlm;حسینrlm; علیه السلام در عصر عاشورا نیز به خاطر شایستهrlm; ترین حضورى است كه یك امام مى rlm;تواند در محضر الهى داشته باشد.

ز )مسئولیت ما

"این كه حسین فریاد مى rlm;زند - پس از این كه همه عزیزانش را در خون مى rlm;بیند و جز دشمن كینه توز و غارتگر در برابرش نمى rlm;بیند - فریاد مى rlm;زند كه: <<آیا كسى هست كه مرا یارى كند و انتقام كشد؟>> <<هل من ناصر ینصرنى؟>>؛ مگر نمى rlm;داند كه كسى نیست كه او را یارى كند و انتقام گیرد؟ این <<سؤال>>، سؤال از تاریخ فرداى بشرى است و این پرسش، از آینده است و از همه ماست و این سؤال، انتظار حسین را از عاشقانش بیان میكند و دعوت شهادت او را به همه كسانى كه براى شهیدان حرمت و عظمت قائلند، اعلام مى rlm;نماید

." امام حسینrlm; علیه السلام مظهر و سمبل حق است كه در همه عصرها، چون نمادى زنده و خروشان، ظهور پیدا مى rlm;كند و همه كسانى را كه از پاسدارى حقیقت زمان خود طفره مى روند، به یارى مى rlm;طلبد و در واقع یارى طلبیدن امامِ عشق در كربلا، انعكاس موج اندیشه اسلامى براى كمك به حق در همه زمانrlm; هاست. <<هل من ناصر ینصرنى>>، یعنى آیا كمك كننده rlm;اى هست كه حق را یارى كند؟

حضرت زینبrlm; علیها السلامrlm;

نمى rlm;توان از كربلاى حسین نوشت و در آن، از كار بزرگ زینبى یادى نكرد؛ چرا كه حادثه كربلا با نقش مكمّل و بى rlm;بدیل حضرت زینبrlm; علیها السلام كامل مى rlm;شود.

مرحوم شریعتى در این مورد مى rlm;گوید: "رسالت پیام از امروز عصر، آغاز مى rlm;شود. این رسالت بر دوش هاى ظریف یك زن، <<زینب>> - زنى كه مردانگى در ركاب او جوانمردى آموخته است و رسالت زینب دشوارتر و سنگینrlm;تر از رسالت برادرش. آنهایى كه گستاخى آن را دارند كه مرگ خویش را انتخاب كنند، تنها به یك انتخاب بزرگ دست زدهrlm;اند؛ اما كار آنها كه از آن پس زنده میمانند، دشوار است و سنگین. و زینب مانده است، كاروان اسیران در پیrlm;اش، و صف هاى دشمن تا افق در پیش راهش، و رسالت رساندن پیام برادر بر دوشش. وارد شهر میشود، از صحنه بر میگردد. آن باغrlm;هاى سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوى گل هاى سرخ به مشام میrlm;رسد. وارد شهر جنایت، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و جلادى شده است؛ آرام و پیروز، سراپا افتخار؛ بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فریاد مى rlm;زند: <<سپاس خداوند را كه این همه كرامت و این همه عزت به خاندان ما عطا كرد، افتخار نبوت، افتخار شهادت...>>

اگر زینب پیام كربلا را به تاریخ باز نگوید، كربلا در تاریخ مى rlm;ماند." بدون شك حضور حضرت زینب rlm;علیهاالسلام در كربلا به عنوان پیام رسان شهیدان، حیاتى rlm;ترین عنصر در ماندگارى <<حماسه حسینى>> است. اگر زینب نبود، كربلا در كربلا مىrlm; ماند و حماسه درخشان حسینى اسیر حصار زمان خود مى rlm;شد. حضرت زینب rlm;علیها السلام خود سرود حماسه rlm;اى بود كه درخشید و حماسه سترگ كربلا را در همه زمانrlm;ها سارى و جارى ساخت.

پی نوشت ها:

1. دكتر شریعتى جستجوگرى در مسیر شدن، آیةالله دكتر بهشتى، ص 108، چاپ دوم.

2. حسین وارث آدم، مجموعه آثار 19، صص 216، 222 و 223.

3. همان، ص 136.

4. همان، صص 166 و 167.

5. صحیفه امام، ج 21، ص 284.

6. حسین وارث آدم، ص 171.

7. همان، صص 187 و 188.

8. همان، صص 203 و 204.

9. همان، ص 195.

10. همان، ص 203.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت: 22:13

close
تبلیغات در اینترنت