اهداف تهاجم فرهنگي | بلاگ

اهداف تهاجم فرهنگي

تعرفه تبلیغات در سایت

1-اسلام زدايي و ضربه به اصل نظام

مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند استمرار فعاليتهاي فرهنگي در طول ساليان دراز در كشورها يك اسلام زدايي و اصالت زدايي بوجود آورده است كه همه اصالتهاي اسلامي به تدريج مورد تهديد قرار گرفته است

2- ترويج فرهنگ تسامح و تساهل و نفي مطلق خشونت

3- ترويج سوكولاريسم

4- تقدس زدايي و حمله به ارزشها

5- ايجاد بحران اخلاقي

6- ايجاد روحيه ياس ونا اميدي

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت: 22:13