امید | بلاگ

امید

تعرفه تبلیغات در سایت

یادمان باشد ڪه؛

ڪوچڪترین امید دادن به ڪسي،

شاید بزرڪَترین معجزه ها راایجادڪند

پس مهربانی رادریغ نڪنیم...!!!

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 19 اسفند 1395 ساعت: 11:22